JCI norway - NewsYoung leaders know exactly what is needed to excel. They unite together to empower themselves and their community. Join JCI Sandnes together with BNCC and Youngship as they unlock the mystery of what is the Norwegian leadership model. Tuesday the 9th of september at BI Stavanger campus.

 JCI Achieve, den 5.august, kl.18-21 (dørene åpner kl.17:30). Mer informasjon om dette kurset - på vår eksterne Facebook- og nett side (www.jci-innovation.no).

 

JCI Admin, den 13.august, kl.18-21 (dørene åpner kl.17:30)

 

Kursene holdes av Marianne Otterdahl Møller, JCI Norway Certified Trainer

 

OBS!!! Påmelding kan kun skje via jci.cc (da disse er offisielle JCI kurs). Deltagere fra alle lokalforeninger i JCI Norway er velkommen til å delta!